ABC voor ouders van startende kleuters

En dan is het zover, je kind zit echt bij ons op school. Voor het kind en de ouders het begin van een nieuwe periode, de basisschooltijd. Wij wensen uw kind een heel leuke en leerzame tijd bij ons op school! Hieronder hebben we een paar regels en weetjes op een rij gezet die van belang zijn aan het begin van het schooljaar of voordat uw kind de schoolperiode start. Met vragen of onduidelijkheden kunt u altijd bij de leerkracht terecht. Voor praktische zaken die voor alle leerlingen gelden, verwijzen wij u naar de praktische informatie elders op deze website. 


Bewegingsonderwijs
Het is voor kleuters belangrijk om iedere dag veel te bewegen. Er wordt daarom meerdere keren per dag buiten- gespeeld of gegymd. Er zijn geen vaste tijden waarop de gymlessen voor de kleuters plaatshebben. De kinderen hebben ook geen gymkleding nodig, maar gymmen op blote voeten met hun kleren aan, of in hun ondergoed. 


Brengen

De kleuters kunnen naar de klas gebracht worden. Vanaf 08:20 uur zal de leerkracht in de klas aanwezig zijn. Laat de kinderen zoveel mogelijk zelf hun jas uitdoen en hun tas opbergen. Het brengmoment is geen goed moment om een gesprek met de leerkracht te beginnen. Een korte mededeling kan natuurlijk altijd worden gedaan. Voor andere vragen en opmerkingen is het handiger om een afspraak met de leerkracht te maken.

 
Dagindeling
In de klas hangen dagritmekaarten met symbolen die het verloop van een ochtend of middag laten zien. Bijvoorbeeld: kring, spelen en werken in de klas, eten en drinken, buiten spelen en naar huis. 

 

Dagkleuren
Op een daltonschool werken we met dagkleuren, die bijvoorbeeld worden gebruikt voor de weektaak. Maandag is rood, dinsdag blauw, woensdag geel, donderdag groen en vrijdag oranje. Wel willen wij u vragen om in de communicatie naar uw kind de dagen van de week bij de juiste naam te noemen en het dus te hebben over “maandag” en niet over “de rode dag”. 


Eten en drinken
Rond 10 uur gaan we eten en drinken. Het drinken kan in een goed afsluitbare drinkbeker of een pakje worden meegegeven. Het is niet de bedoeling dat kinderen priklimonade drinken. Op woensdag hebben wij gruitdag. Op deze dag is het de bedoeling dat de kinderen groente of fruit eten. Kinderen die hieraan niet genoeg hebben, mogen na het gruiten een boterham met gezond beleg eten. Op de andere dagen mogen de kinderen ook iets anders meenemen om te eten, maar geen snoep of chocolade en het liefst zo gezond mogelijk. Als uw kind fruit meekrijgt, wilt u er dan voor zorgen dat het schoongemaakt en/of gesneden is? Zorg er, gezien de tijd, ook voor dat uw kind niet een te grote portie mee krijgt.  


Helpende handjes
Iedere dag mogen er twee kinderen naast de juf zitten. Zij zijn die dag de “helpende handjes” en helpen de juf met allerlei dingen. In de rij mogen zij die dag samen vooraan staan. 


Inschrijven 
Als een kind vier jaar wordt, mag hij of zij naar school. Openbare scholen kennen geen wachtlijsten, maar het is wel fijn om je kind tijdig in te schrijven. Zo kunnen de wenmomenten tijdig worden ingepland.  


Luizenzak
Jassen worden aan de kapstok opgehangen in een zogenaamde luizenzak. Hierdoor wordt het risico van hoofdluis(verspreiding) tegengegaan. Iedere nieuwe leerling ontvangt een luizenzak van school. 


Noodformulier
Tijdens de informatie-avond of na de eerste (wen)ochtend krijgt u een noodformulier. Dit is een formulier waar u belangrijke telefoonnummers, gegevens van huisarts, tandarts etc. moet invullen. Zo kunnen wij bij calamiteiten adequaat handelen. 


Ophalen
Ouders kunnen op het schoolplein of in de hal voor de klapdeuren wachten tot de kinderen de deuren in de gang komen opendoen. Daarna wachten de ouders in de gang voor de klas, zodat de leerkracht kan zien dat er iemand is om het kind op te halen. Kinderen uit groep 1 -2 kunnen de klas niet verlaten voordat de leerkracht een ouder heeft gezien. Wanneer u niet in staat bent om uw kind zelf op te halen, wilt u dan kenbaar maken door wie uw kind wordt opgehaald of met wie uw kind mee naar huis gaat? Wanneer wij niet op de hoogte zijn gesteld dat uw kind door iemand anders wordt opgehaald, kunnen wij uw kind niet meegeven. 


Schoolarts en logopedie
In groep 2 wordt er door de schoolarts een uitgebreid onderzoek gedaan. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. Tijdens de kleuterperiode wordt uw kind tevens door de logopedist onderzocht op spraak. Als er bijzonderheden zijn, neemt de logopedist vanzelfsprekend contact met u op. 


Voorbereiden 
Het is goed om je kind voor te bereiden op deze nieuwe fase in zijn of haar leven. Zo kun je bijvoorbeeld boekjes voorlezen en praten over het naar school gaan. Loop een paar keer langs de school, benoem wat je ziet en wees geruststellend en positief. Noem namen van bekende kinderen die ook naar school gaan. Praat vast over samen spelen en samen delen. Zit het kind op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, dan is hij of zij al gewend om met andere kinderen te spelen. Ook praktische zaken zoals zelf aan- en uitkleden, schoenen aan- en uittrekken, billen afvegen en de rits van de jas zelf open en dicht kunnen doen, kun je vast met je kind oefenen. Koop een leuke, goed afsluitbare beker en controleer of je kind de beker zelf goed open en dicht kan krijgen. Het is voor je kind fijn als het zich al aardig kan redden voor het naar school gaat. Maar als niet alles direct lukt, wil de juf natuurlijk best helpen met een moeilijke rits of beker! 


Voortgangsgesprek
Na een periode van ongeveer zes weken zal de leerkracht met u een afspraak maken voor een kort gesprek over de eerste periode dat uw kind bij ons op school zit. Allerlei praktische vragen die u op dat moment nog heeft, kunnen in dit gesprek ook aan de orde komen. 


Wennen
Ieder kind kan vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden komen wennen op de basisschool waar hij of zij is ingeschreven. Dit zijn meestal vier of vijf tot maximaal tien dagdelen, verdeeld over een aantal weken, waarop kind en ouder rustig kunnen kennismaken met de school. In overleg met de leerkracht worden de wenmomenten afgesproken. 


Zindelijkheid
Wij verwachten dat uw kind zindelijk is. Daarmee bedoelen wij dat uw kind zelfstandig naar de wc kan gaan zonder dat de leerkracht de klas hoeft te verlaten. Wanneer uw kind in zijn of haar broek heeft geplast, zijn er schone kleren aanwezig op school. De leerkracht draagt zorg voor deze verschoning. Heeft uw kind in zijn of haar broek gepoept, dan nemen wij contact met u op en vragen wij u om uw kind op te komen halen of te komen verschonen. Draagt uw kind om bepaalde redenen nog een luier, dan gaan wij intern in overleg of uw kind in groep 1 geplaatst kan worden. De leerkrachten verschonen geen luiers.