Ouderraad (OR)

Ouderraad
De Openbare Daltonschool Poeldijk heeft een eigen ouderraad (OR) die de school ondersteunt in het organiseren van activiteiten voor de kinderen, zoals het sinterklaasfeest en de kerstviering. De ouderraad organiseert de activiteiten zowel onder als buiten schooltijd en in de meeste gevallen samen met de leerkrachten. Het is regel dat ouders die geen kinderen (meer) op school hebben, geen lid van de ouderraad kunnen zijn. Aan het begin van ieder schooljaar is de algemene ouderavond. Hier legt de ouderraad verantwoording af over haar gevoerde beleid en worden eventueel nieuwe leden gekozen. De ouders ontvangen van tevoren een uitnodiging met agenda en de stukken.

 

De ouderraad bestaat momenteel uit de volgende leden:
 
- Miriam (penningmeester)
- Saskia

- Amanda

 

    
Heeft u vragen, dan kunt u te allen tijde één van de leden van de OR persoonlijk aanspreken of een e-mail sturen naar: orpoeldijk@odschool.nl.