Continurooster

Met ingang van schooljaar 2021-2022 werken wij op school met een continurooster. 
Binnen dit continurooster wordt het buitenspelen verzorgd door kinderopvang Simba. Lunchen doen de leerlingen gezamenlijk met de eigen leerkracht.

 

Juf Ilona heeft de coördinatie van de overblijf.

Onze voorkeur gaat uit naar een jaarlijkse inning van de bijdrage. Wij laten u aan het begin van het schooljaar weten hoe inning plaats zal vinden. Wilt u een betalingsregeling afspreken dan is dat mogelijk. Neem daarvoor dan aub contact op met juf Leonie: poeldijk@odschool.nl.