Poeldijk

Openbare Daltonschool Poeldijk is een moderne school in een nieuw gebouw. Wij zijn gehuisvest in dit gebouw samen met peuterspeelzaal Hummeloord en kinderopvang "Simba". De Openbare Daltonschool Poeldijk is sinds mei 2007 een echte daltonschool. Een daltonschool leert de kinderen behalve rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis ook vaardigheden die de huidige maatschappij vraagt. We willen de kinderen leren zelf keuzes te maken, verantwoordelijk te zijn voor hun handelen en willen ze daar ook op aanspreken.
 
Een daltonschool is nooit af, maar is voortdurend in ontwikkeling. De maatschappij verandert en de school dient mee te veranderen. Er blijven natuurlijk ook dingen hetzelfde. Kinderen leren nog steeds rekenen, zoals de tafels, maar ook met een rekenmachine werken. Bij taal besteden wij veel aandacht aan spelling en grammatica. Ondanks voortschrijdende sms-taal en het gemak waarmee spelfouten in het e-mailverkeer worden gemaakt, eisen wij van de kinderen dat ze foutloos leren spellen. Hoe wij vorm geven aan ons Daltononderwijs is terug te vinden in het Daltonboek dat samen met algemene informatie over Daltononderwijs te vinden is onder het tabblad "Daltononderwijs".