Schoolgids

In de schoolgids vindt u informatie over de school, hoe wij werken en praktische informatie die voor de leerlingen en ouders van belang is. Elke ouder die haar of zijn kind bij ons inschrijft ontvangt deze gids.

 

Het schoolplan beschrijft het beleid dat ten grondslag ligt aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit wordt onder andere uitgewerkt in het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het schoolplan ligt ter inzage bij de directie.

 

In het schoolondersteuningsplan beschrijven wij de ondersteuning die wij kinderen in het kader van passend onderwijs kunnen bieden.