Leerplicht en verzuim

Leerplicht

Kinderen worden leerplichtig op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin zij vijf jaar zijn geworden. Ook bij vierjarige leerlingen, die dus nog niet leerplichtig zijn, gaan we ervan uit dat ze zo snel mogelijk in het normale schoolritme meelopen. In samenspraak met de leerkracht kan hier voor een vierjarige van afgeweken worden.   

 

Verlofregeling
Voor alle kinderen van 5 jaar en ouder geldt dat zij op school behoren te zijn op de dagen dat er onderwijs is. Alleen om zeer dringende redenen is het mogelijk voor een beperkt aantal dagen vrij te krijgen. Een dergelijk schriftelijk verzoek kunt u indienen via het formulier “Aanvraag vrijstelling schoolbezoek”. Wij beoordelen het aan de hand van de wettelijke regeling, eventueel in samenspraak met de leerplichtambtenaar. U krijgt hier dan schriftelijk bericht van. De formulieren zijn op school te verkrijgen.

Geen redenen om verlof aan te vragen zijn onder andere: familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding, het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, een uitnodiging om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte, andere kinderen uit het gezin die op een andere school zitten en al vrij hebben.