Bestuur

Ons bestuur is de Stichting Openbaar Onderwijs Westland (SOOW)

 

De openbare basisscholen in het Westland en Midden-Delfland willen kwalitatief goed en uitdagend onderwijs bieden aan ieder kind, uitgaand van eigen kracht en keuzes.

De kernwaarden van de stichting zijn: inspirerend, samen, zelfbewust, ontwikkelingsgericht, open en ondernemend.

 

De voorzitter college van bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Westland:

'Onze missie is helder verwoord in de slagzin 'Eigen kracht als basis'.
Wij geloven dat elk kind oneindig veel talenten heeft en leert vanuit eigen kracht en keuze.
Alle teamleden, ouders, bestuurders en leerlingen worden uitgedaagd en gestimuleerd kinderen te helpen bij het ontwikkelen van deze talenten en het behalen van goede resultaten.'

Wilt u meer weten over de ambitie van Stichting Openbaar Onderwijs Westland, dan kunt u het volledige ambitiedocument 2015-2019 "Vanuit eigen kracht als basis" vinden op de website:

www.openbaaronderwijswestland.nl.

 

Bestuur en toezicht zijn via aparte organen gescheiden, namelijk het college van bestuur en de raad van toezicht. Daarbij is het college van bestuur het bevoegd gezag en treedt de raad van toezicht op als intern toezichthouder. Een raad van toezicht bewaakt de hoofdlijnen van beleid. Een college van bestuur kan zeer slagvaardig handelen omdat het zelf verantwoordelijk is voor het beleid.

 

De dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid van de Stichting ligt bij de voorzitter college van bestuur, de heer T. Yazir

 

adres en postadres bestuurskantoor:

Zuidweg 89, 2671 MP Naaldwijk