Zelfstandigheid

"Ik vind het leuk om zelfstandig te werken, want dan merk ik dat ik al heel veel alleen kan.’’

 

Het daltononderwijs wil kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarvoor is nodig dat kinderen en jongeren leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder mens verschillen en daar houdt het daltononderwijs rekening mee. De kinderen leren ook hun eigen werk na te kijken met behulp van een antwoordenboekje. Ze kunnen op hun takenkaart aangeven of ze een bepaalde opdracht makkelijk of juist moeilijk vonden, een signaal voor de leerkracht om eventueel extra aandacht te geven. De leerkracht van de groep ziet erop toe dat de kinderen zich aan hun planning houden, waakt over hun vorderingen en evalueert met de leerlingen door voortgang van hun werk. De kinderen krijgen ook gewoon, net als in het reguliere systeem, klassikale instructie.

 


Om de zelfstandigheid te bevorderen gebruiken we:

 

  • Uitgestelde aandacht

  • Dagkleuren, dagritmekaarten en dagrooster

  • Planbord en weektaak