Verantwoordelijkheid

‘’ Als ik zachtjes met mijn maatje overleg,
mogen we van de leerkracht zelf bepalen op welke plek we willen werken.’’ 

 

Ieder mens is van nature leergierig en wil de wereld om zich heen leren begrijpen. Door de manier waarop we ons onderwijs hebben ingericht en hoe we met elkaar omgaan, willen we deze ontwikkeling stimuleren. Daarvoor is het nodig dat de kinderen kunnen omgaan met vrijheid en de grenzen van die vrijheid kennen en respecteren. Op onze locaties bieden we de kinderen een gestructureerde leeromgeving aan.

 

Het leren omgaan met verantwoordelijkheid gaat stap voor stap. Bij de jongste leerlingen gaat het om kleine, overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig plannen en uitvoeren. Naarmate de leerlingen zich verder ontwikkelen, worden de taken omvangrijker en complexer en de periode waarin ze dat uit kunnen gaan voeren langer. Wij willen de kinderen begeleiden in het leren keuzes te maken en de verantwoording daarvoor te dragen. Ze doen op deze manier zelfstandig kennis en ervaring op en leren te reflecteren op hun taak, hun werk en hun eigen rol in het leerproces.