Samenwerken

‘’Bij ons op school is er altijd wel iemand die mij wil helpen als ik iets niet weet.’’

 

Het kunnen samenwerken is van essentieel belang, niet alleen op schoolniveau, maar ook in de maatschappij. In het dagelijkse leven moet een mens samen kunnen werken met allerlei andere mensen, die hij of zij niet altijd zelf heeft gekozen.

 

Samenwerkend leren is een effectieve manier van leren. Het uitleggen van leerstof en het samen zoeken naar oplossingen maakt kinderen actiever betrokken bij het leerproces. Het draagt bij tot het respecteren van andere meningen en ideeën en doorbreekt het hebben van vooroordelen.

 

Op onze locaties willen we dat onze leerlingen het vanzelfsprekend vinden dat je samenwerkt, samen oplossingen zoekt en dat je elkaar helpt. Het is heel normaal dat je elkaar om hulp vraagt. We willen dat alle kinderen, behorende bij hun leeftijd, de vaardigheden beheersen die nodig zijn om goed met anderen te kunnen samenwerken.

 

Samenwerken bestaat uit een aantal werkvormen: samenwerken, samenwerkend leren, coöperatief leren en interactief leren. Om deze vaardigheden te leren, spelen en werken de kinderen op onze locaties vaak met een ‘’maatje’’.

 

Om te kunnen samenwerken is het sociale aspect heel belangrijk. Zonder acceptatie van elkaars overeenkomsten en verschillen is geen samenwerking mogelijk.