Effectiviteit

“Als ik goed plan en doorwerk, heb ik misschien op woensdag nog tijd
voor een spelletje met mijn vriendje!’’

 

Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Het belangrijkste onderdeel om dit te bereiken is de taak. Een taak op maat houdt de leerling doelmatig en functioneel bezig met zijn ontwikkeling. Het is aan de leerkracht om die omgeving goed in te richten, gebruik te maken van doelgerichte instructie en een gedifferentieerd leerstofaanbod te bieden.

 

Het gebruik van de weektaak leert kinderen doelmatig met hun taak om te gaan. Ook de hulpmiddelen zoals die bij verantwoordelijkheid en zelfstandigheid staan omschreven, dragen bij aan het vergroten van de effectiviteit. De kinderen worden vanaf groep 3 uitgenodigd om bij het tweede rapportgesprek van een schooljaar aanwezig te zijn. We bespreken de vorderingen dan met ouders en de kinderen samen. In groep 8 is het al langer gebruikelijk dat kinderen bij hun adviesgesprekken aanwezig zijn.