Daltononderwijs

Steeds meer ouders en kinderen kiezen voor Dalton. Steeds meer scholen worden Daltonschool. En dat is logisch. Want Daltononderwijs sluit goed aan op de eisen en verwachtingen die de maatschappij stelt. Dat was honderd jaar geleden al zo. En nu nog steeds, want Daltononderwijs blijft actueel. Dalton is daarom een uitstekende voorbereiding op de toekomst.

 

Daltonscholen zijn allemaal verschillend. Wat we met elkaar gemeen hebben is de visie op hoe je kinderen helpt bij hun ontwikkeling tot verantwoordelijke burgers in een democratische samenleving. Daarin zijn de kernwaarden belangrijke uitgangspunten.

Een van de manieren om vom te geven aan de kernwaarden is het zelfstandig werken aan een aantal taken. Voor eerste groepers kan dat bijvoorbeeld gaan om een opdracht per dag. Per taak geeft de leerkracht wekelijks aan wat geleerd moet worden. Zo leren de kinderen hoe zij kennis kunnen vergaren en ervaringen opdoen. Gaandeweg de basisschool leren kinderen hun werk zelf te plannen. Ze leren in te schatten of er hulp nodig is van medeleerlingen of van de leerkracht. En ze leren om ook een deel van hun eigen werk na te kijken. De leerkracht geeft instructie, coacht en begeleidt.

 

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is de taak van de leerkracht om iedere leerling de structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. En dat gaat stap voor stap. Vrijheid betekent in het Daltononderwijs: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Het uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind.

 

Daltononderwijs vormt kinderen tot volwassenen die zelfstandig denken en handelen. Daarvoor is nodig dat leerlingen leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin verschilt ieder mens en het Daltononderwijs houdt daar rekening mee. Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zich te ontwikkelen. Daarom wordt op een daltonschool veel zelfstandig gewerkt. De leerkracht onderzoekt steeds wat iedere leerling nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren maar zal ook proberen om het initiatief zoveel mogelijk uit het kind te laten komen.

 

Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op daltonscholen veel aandacht besteed aan samenwerken en samen spelen. Al doende leren leerlingen te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar.

 

Via de links aan de rechterkant komt u bij meer informatie over de kernwaarden van Dalton.