Aanmelding basisschool

Aanmelding voor de basisschool kan op ieder moment na een kennismakingsgesprek met de directie. Kennismakingsgesprekken vinden plaats nadat u daar telefonisch een afspraak voor gemaakt heeft. U kunt ook een mailtje sturen naar info@odschool.nl. Na ontvangst van de mail nemen wij zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op om een geschikt tijdstip af te spreken. 
Omdat wij er waarde aan hechten dat u de school in werking ziet, is een rondleiding onderdeel van dit gesprek en valt de afspraak dus onder schooltijd. Indien u uw zoon/dochter wenst aan te melden voor groep 1 dan is het aan te raden dit ruim van te voren te doen.