Welkom bij de Openbare Daltonschool Honselersdijk - Poeldijk

Welkom op de website van Openbare Daltonschool Honselersdijk - Poeldijk.

Algemene informatie over onze school, onze uitgangspunten en de manier waarop wij werken, vindt u op deze gezamenlijke pagina's. Voor specifieke informatie over één van beide locaties kunt u doorklikken naar de betreffende locatie.

Over Daltononderwijs

Dalton is een visie op onderwijs en kent geen vast systeem. De invulling wordt door elke school zelf bepaald en is op alle Daltonscholen gebaseerd op 5 kernwaarden:

  • samenwerken

  • zelfstandigheid

  • verantwoordelijkheid

  • reflectie

  • effectiviteit

Meer over de kernwaarden en de manier waarop wij Daltononderwijs vormgeven, vindt u onder het kopje Daltononderwijs.

Samenwerken

Samenwerken

Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op daltonscholen veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes.
Lees meer ›
Zelfstandigheid

Zelfstandigheid

Het daltononderwijs wil kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarvoor is nodig dat kinderen en jongeren leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt.
Lees meer ›
Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

Vrijheid in het Daltononderwijs betekent: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Uitgangs­punt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. In iedere groep zijn klassikale vaste instructiemomenten.
Lees meer ›
Reflectie

Reflectie

Om goed te kunnen reflecteren is het heel belangrijk om goed met feedback om te kunnen gaan. Er wordt teruggeblikt op je eigen handelen.
Lees meer ›
Effectiviteit

Effectiviteit

Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Het belangrijkste onderdeel om dit te bereiken is de taak.
Lees meer ›